Đồng Hợp Kim Chrome

  • Giá:Đồng hợp kim Crom phi tròn dùng cho máy hàn bấm, hàn lưới, hàn điểm             
          QUY CÁCH SẢN PHẨM
Φ 4 x 1000
Φ 6 x 1000
Φ 8 x 1000
Φ 10 x 1000
Φ 12 x 1000
Φ 13 x 1000
Φ 16 x 1000
Φ 19 x 1000
Φ 20 x 1000
Φ 22 x 1000
Φ 25 x 1000
Φ 28 x 1000
Φ 32 x 1000
Φ 35 x 1000
Φ 42 x 1000
Gọi ngay 0902 630 690