Bạc Lót Đồng Các Loại

  • Giá:
Tag: FlooringTile

 


Chúng tôi nhận đúc đồng thau hợp kim theo yêu cầu của quý khách hàng.

Đúc theo mác quốc tế, các thành phần hóa học đạt theo yêu cầu của quý khách.

Mác đồng C93200, C95400, C95800, CAC303, CAC304, CAC403; ALBC3; BC3; BC6... 


Gọi ngay 0902 630 690