Đúc Đồng Chịu Mài Mòn

  • Giá:
Tag: FlooringTileThành phần hóa học

Cu

SN

PB

Zn

Fe

Ni

SB

P

S

Al

Si

81.00-85.00

6.30-7.50

6.00-8.00

2.00-4.00

0.2

1.00†

0.35

1.5

0.08

0.005

0.005

Gọi ngay 0902 630 690