Đồng Hợp Kim Chrome

  • Giá:Đồng hợp kim Crom phi tròn dùng cho máy hàn bấm, hàn lưới, hàn điểm             
     
Gọi ngay 0902 630 690